Scheiden

U moet samen met uw ex-partner een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over waar uw kind gaat wonen en hoe u samen de zorg en opvoeding regelt. Ook wordt in het ouderschapsplan een omgangsregeling vastgelegd. U en uw ex-partner moeten zich hieraan houden. En er staan afspraken in over hoe u elkaar informeert. Bijvoorbeeld over belangrijke zaken van uw kind. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Na de scheiding moet u samen de kosten voor de zorg en opvoeding betalen. Deze kosten heten alimentatie. Hoe hoog deze kosten zijn en wie aan wie betaalt, komt ook in het ouderschapsplan te staan. Lees meer over kinderalimentatie op de website van het Nibud.

Voor juridisch advies of rechtsbijstand kijkt u op de website van het Juridisch Loket.

Kunnen u en uw ex-partner het niet eens worden over de omgangsregeling van uw kind(eren)? Het Omgangshuis Houten biedt een veilige plaats waar jonge kinderen hun ouders kunnen ontmoeten zonder dat de ouders elkaar zien. Kijk voor meer informatie op de website.

Juridisch Loket Utrecht

Bezoekadres
Catharijnesingel 55
3511 GD Utrecht

Telefoonnummer
0900 80 20

Omgangshuis Houten

Postadres
Onderdoor 160

Telefoonnummer
030 636 24 42

Nibud - kinderalimentatie

Rijksoverheid - ouderschapsplan


Op de website Rechtwijzer staat veel informatie over alles wat met scheiden te maken heeft. Zoals hoe het zit met uw woning en kinderen.

Betaalt uw ex-partner zijn of haar deel van de kosten niet? Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) helpt u het geld toch te krijgen. Gaat het om kinderalimentatie voor een kind van 18 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf een verzoek indienen bij het LBIO. Of het verzoek van de andere ouder ondertekenen.

U kunt ook gratis advies vragen aan het Juridisch Loket.

Juridisch Loket Utrecht

Bezoekadres
Catharijnesingel 55
3511 GD Utrecht

Telefoonnummer
0900 80 20

Juridisch Loket

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - LBIO

Postadres
Postbus 8901
3009 AX Rotterdam

Website
www.lbio.nl

Telefoonnummer
010 289 48 90

Rechtwijzer - uit elkaar


Neem contact op met de consulent Welzijn van 'van Houten&co'. Of ga naar uw huisarts. Hij kan u doorverwijzen naar de juiste hulp.

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten

E-mailadres
info@vanhoutenenco.nl

Telefoonnummer
030 700 15 00


Op de website Voor Jonge Helden staat informatie voor kinderen. Uw kind kan hier video's van andere kinderen bekijken of een vraag stellen.

Op de website Villa Pinedo krijgt uw kind hulp en advies. Met hun eigen online Buddy kunnen kinderen ervaringen uitwisselen en praten over emoties.

Wil uw kind met iemand praten? Het kan bellen met de Kindertelefoon. U kunt ook een afspraak voor uw kind maken bij de huisarts.

Kijk ook op de website Kies voor het kind. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. KIES is een vorm van ondersteuning voor kinderen en jongeren van gescheiden ouders.

Kies voor het kind

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

Telefoonnummer
0800 04 32

Villa Pinedo

E-mailadres
info@villapinedo.nl

Voor Jonge Helden


Op de websites van het Juridisch Loket en Wijzer in geldzaken staat veel informatie over geldzaken bij een scheiding. Juridisch Loket geeft ook gratis advies.

Heeft u samen een kind? Na de scheiding moet u samen met uw ex-partner de kosten voor de zorg en opvoeding blijven betalen. In een ouderschapsplan maakt u hier afspraken over. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Heeft u recht op alimentatie maar betaalt uw ex-partner niet? Vraag dan hulp aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Ga voor juridisch advies naar het Juridisch Loket of naar de Rechtswinkel.

Juridisch Loket Utrecht

Bezoekadres
Catharijnesingel 55
3511 GD Utrecht

Telefoonnummer
0900 80 20

Rechtswinkel Houten

Inloopspreekuur: Dinsdag 19.00 tot 20.30 uur

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Telefoonnummer
030 639 26 45

Juridisch Loket - echtscheiding

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Bezoekadres
Kampenringweg 49
2803 PE Gouda

Postadres
Postbus 800
2800 AV Gouda

Telefoonnummer
0182 555555

Rijksoverheid - ouderschapsplan

Wijzer in geldzaken