Als zelfstandig wonen niet gaat

In noodsituaties kunt u een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning vragen bij de gemeente. U krijgt niet zomaar een urgentieverklaring, u moet aan strenge voorwaarden voldoen. U leest er meer over op de website van de gemeente.

Gemeente Houten - urgentie aanvragen


Bij begeleid wonen woont u zelfstandig en u krijgt hulp of begeleiding van een zorginstelling. Neem voor meer informatie contact op met Philadelphia, Reinarde of Profila Zorg (voor mensen met een verstandelijke beperking). Of met Reinarde of Fokus (voor mensen met een lichamelijke beperking of handicap).
Misschien komt u in aanmerking voor ambulante woonbegeleiding. U krijgt dan hulp in uw eigen woning. U kunt ook om advies vragen bij het Sociaal Team Houten.

Philadelphia Zorg

E-mailadres
info@philadelphia.nl

Telefoonnummer
0800 08 30

Profila Zorg

Bezoekadres
Kruitmolen 1
3995 ES Houten

E-mailadres
info@profilazorg.nl

Telefoonnummer
030 637 46 67

Reinaerde

Bezoekadres
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Postadres
Postbus 3364
3502 GJ Utrecht

E-mailadres
info@reinaerde.nl

Telefoonnummer
030 229 99 22

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 22 50.

Fokus

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking.

Telefoonnummer
050 521 72 00


Vraag of u bij familie of vrienden kunt wonen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Misschien heeft u recht op beschermd wonen. Dit is een veilige woonomgeving voor mensen met psychische problemen die dag en nacht bescherming of begeleiding nodig hebben. U heeft een eigen kamer en woont samen met meer mensen in één huis. U krijgt begeleiding van een verpleegkundige. De verpleegkundige helpt u met de dagelijkse dingen.

Vraag het Sociaal Team om meer informatie.

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 22 50.


Waar u kunt wonen, hangt af van uw situatie. Om dat te beoordelen kunt u een aanvraag doen bij het CIZ voor een indicatie. Kijk voor meer informatie op de website van het CIZ.

  • Als u veel zorg nodig heeft en een indicatie van het CIZ krijgt, kunt u wonen in een verpleeghuis. Hier kunt u wonen als u door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg nodig heeft.
  • Krijgt u geen indicatie van het CIZ voor opname in een verpleeghuis? Neem dan contact op met de gemeente.

Wilt u meer weten? Vraag hulp aan de consulent welzijn van 'van Houten&co' of Rivas. Of maak een afspraak bij Infospreekuur Houten.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Indicatie aanvragen

Infospreekuur Houten

Iedere woensdag van 19:00 - 20:30 uur Iedere vrijdag van 10:00 - 11:30 uur

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Telefoonnummer
030 638 25 26

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten

E-mailadres
info@vanhoutenenco.nl

Telefoonnummer
030 700 15 00

Rivas zorglijn

Website
www.rivas.nl

E-mailadres
zorglijn@rivas.nl

Telefoonnummer
0900 84 40


Ga naar het Sociaal Team. Zij kijken samen met u en uw kind naar de mogelijkheden. Zo krijgt u persoonlijk advies op maat. Een overzicht van woonvormen vindt u op de website Woonwinkel MEE.

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 22 50.

MEE woonwinkel


Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

  • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
  • in contact komen met de juiste organisaties
  • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
  • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

  • een consulent welzijn van 'van Houten&co'
  • een medewerker van MEE via het Sociaal Loket
  • uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie
  • een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht

Sociaal Loket Houten

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur

Bezoekadres
Onderdoor 25
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 26 11

Steunpunt GGz Utrecht

Telefoonnummer
030 236 93 20

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten

E-mailadres
info@vanhoutenenco.nl

Telefoonnummer
030 700 15 00

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Regelhulp - cliëntondersteuning