Hulp bij onderwijs

Zoek samen met het Sociaal Team uit wat mogelijk is. Of maak een afspraak met het Steunpunt Opleiding & Handicap. Voor Houten is dat het ROC Midden Nederland.

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites Regelhulp.nl en Expertisecentrum inclusief onderwijs.

Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij Werk en Inkomen Lekstroom.

ROC Midden Nederland - passend onderwijs

E-mailadres
info@rocmn.nl

Telefoonnummer
0900 400 30 02

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 22 50.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) - bijzondere bijstand

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Website
www.ecio.nl

Regelhulp - studeren met een beperking

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering


Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid. Misschien komt u in aanmerking voor individuele studietoeslag. Informeer hiernaar bij Werk en Inkomen Lekstroom.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) - bijzondere bijstand

Doorzaam scholingsvoucher

DUO

Website
www.duo.nl

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren


Doe een beroepskeuzetest op de website Werk.nl. Kijk ook op de website Opleiding & Beroep.

Opleiding en Beroep

Werk.nl - test uzelf