Dagbesteding

Dagbesteding is er voor mensen die niet kunnen werken of naar school gaan. Bijvoorbeeld door hun handicap, leeftijd of ziekte. Dagbesteding is er ook voor ouderen met een beperking: om actief te blijven, onder de mensen te zijn en de mantelzorger te ontlasten. Hierdoor kunnen veel mensen thuis blijven wonen.

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

 • een consulent welzijn van 'van Houten&co'
 • een medewerker van MEE via het Sociaal Loket
 • uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie
 • een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht

Sociaal Loket Houten

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur

Bezoekadres
Onderdoor 25
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 26 11

Steunpunt GGz Utrecht

Telefoonnummer
030 236 93 20

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten

E-mailadres
info@vanhoutenenco.nl

Telefoonnummer
030 700 15 00

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl

E-mailadres
info@bmzm.nl

Telefoonnummer
085 21 00 630

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Regelhulp - cliëntondersteuning


Dagbesteding voor ouderen vindt u vaak bij zorginstellingen zoals verzorgingshuizen. Of in het wijkcentrum.

Bel de consulent welzijn van 'van Houten&co'. Samen bekijkt u welke activiteiten geschikt zijn. U kunt ook ZorgSpectrum bellen voor informatie over dagbesteding. Zij organiseren activiteiten waar ontspanning en leren omgaan met uw beperkingen centraal staan. Er zijn ook specifieke activiteiten voor mensen met Parkinson, hersenletsel en dementie.

Mensen met dementie en hun mantelzorger kunnen ook terecht bij Ontmoetingscentrum Zonnehout.

Ontmoetingscentrum Zonnehout

Voor mensen met dementie én hun mantelzorger. Locatie: in wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld in Houten. Met het Ontmoetingscentrum biedt Vitras mensen een veilige, vertrouwde en herkenbare plek in een vaste groep bieden. Een ontmoetingsplek waar mensen graag naartoe gaan, met plezier meedoen aan activiteiten en sociale contacten behouden of opdoen. Een indicatie is noodzakelijk voor deelname. Neem daarvoor contact op met de casemanager dementie: Jacqueline Eijndhoven.

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten

E-mailadres
info@vanhoutenenco.nl

Telefoonnummer
030 700 15 00

ZorgSpectrum

Bezoekadres
Archimedesbaan 18
3439 ME Nieuwegein

Telefoonnummer
030 - 65 750 45


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

 • een consulent welzijn van 'van Houten&co'
 • een medewerker van MEE via het Sociaal Loket
 • uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie
 • een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht

Heeft u een klacht over het Sociaal Team? Dan kunt u contact opnemen met sociaal ombudsfunctionaris Helga Peters.

Sociaal Loket Houten

Openingstijden: ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur

Bezoekadres
Onderdoor 25
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 26 11

Sociaal ombudsfunctionaris

De Sociaal ombudsfunctionaris helpt u op weg bij vragen, signalen of klachten over het Sociaal Domein. Specifiek Wmo en Jeugdhulp. Helga Peters, telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Steunpunt GGz Utrecht

Telefoonnummer
030 236 93 20

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten

E-mailadres
info@vanhoutenenco.nl

Telefoonnummer
030 700 15 00

Nationale Ombudsman

Postadres
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer
0800 33 55 555


Voor activiteiten of dagbesteding kunt u terecht bij een activiteitencentrum, een zorgboerderij of een instelling voor mensen met een zintuiglijke beperking (beperkingen in horen, praten of zien).

Op de website Zorgboeren vindt u een zorgboerderij in uw buurt.

Neem contact op met het Sociaal Team, Amerpoort, Philadelphia, 'van Houten&co' of Reinaerde. Zij organiseren activiteiten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Amerpoort

Telefoonnummer
035 647 55 55

Philadelphia Zorg

E-mailadres
info@philadelphia.nl

Telefoonnummer
0800 08 30

Reinaerde

Bezoekadres
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Postadres
Postbus 3364
3502 GJ Utrecht

E-mailadres
info@reinaerde.nl

Telefoonnummer
030 229 99 22

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 22 50.

Van Houten&co - activiteitenoverzicht

Zorgboeren


Voor activiteiten of dagbesteding kunt u terecht bij een activiteitencentrum of zorgboerderij. Op de website Zorgboeren vindt u zorgboerderijen in uw buurt.

Reinaerde, 'van Houten&co', Amerpoort en Philadelphia organiseren activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor advies op maat neemt u contact op met het Sociaal Team.

Bekijk ook de folder Onbeperkt meedoen op de website van Van Houten&co.

Amerpoort

Telefoonnummer
035 647 55 55

Philadelphia Zorg

E-mailadres
info@philadelphia.nl

Telefoonnummer
0800 08 30

Reinaerde

Bezoekadres
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Postadres
Postbus 3364
3502 GJ Utrecht

E-mailadres
info@reinaerde.nl

Telefoonnummer
030 229 99 22

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 22 50.

Van Houten&co - activiteitenoverzicht

Van Houten&co - onbeperkt meedoen

Zorgboeren


Vraag een vrijwilliger van Handje Helpen. Of neem contact op met NAH-info of NAH4US voor informatie. Boogh organiseert activiteiten en dagbesteding voor mensen met NAH.

Handjehelpen - regio Utrecht

Vrijwilligers en stagiairs helpen kinderen en volwassenen met een beperking die thuis wonen.

Bezoekadres
Pallas Athenedreef 12
3561 PE Utrecht

E-mailadres
info@handjehelpen.nl

Telefoonnummer
030 263 29 50

Boogh

Boogh is specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en re-integreren van mensen met hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte in Midden-Nederland

Website
www.boogh.nl

E-mailadres
info@boogh.nl

NAH-info

Website
www.nah-info.nl

NAH4Us

Website
www.nah4us.nl


Vraag naar de mogelijkheden bij Alzheimer Nederland. Ga naar het Alzheimer Café voor contact met lotgenoten. U leert er ook hoe u met dementie om kan gaan. De toegang is gratis.

Misschien kunt u ook terecht bij ontmoetingscentrum Zonnehout. Bel of e-mail voor meer informatie.

Alzheimer Café Houten

Alzheimer Café Houten verzorgt bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede maandag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) van 19.00 - 21.30 uur in het Haltna Huis.

Bezoekadres
Het Kant 193
3995 GZ Houten

Telefoonnummer
030 600 71 40

Ontmoetingscentrum Zonnehout

Voor mensen met dementie én hun mantelzorger. Locatie: in wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld in Houten. Met het Ontmoetingscentrum biedt Vitras mensen een veilige, vertrouwde en herkenbare plek in een vaste groep bieden. Een ontmoetingsplek waar mensen graag naartoe gaan, met plezier meedoen aan activiteiten en sociale contacten behouden of opdoen. Een indicatie is noodzakelijk voor deelname. Neem daarvoor contact op met de casemanager dementie: Jacqueline Eijndhoven.

Alzheimer Nederland

Postadres
Postbus 2077
3800 CB Amersfoort

Telefoonnummer
033 303 25 02