Ik kan niet zelf beslissen over geld of zorg

Soms kunt u zelf niet beslissen over geld of zorg. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie. Of als u door hoge schulden in de problemen komt. Iemand anders kan dan voor u beslissingen nemen. Dat kan op verschillende manieren:

  • mentorschap: een mentor neemt beslissingen over uw persoonlijke zorg. Bijvoorbeeld over uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
  • bewindvoering: een bewindvoerder neemt beslissingen over uw geld en spullen.
  • curatele: een curator neemt beslissingen over uw persoonlijke zorg en over uw geld en spullen.

U vraagt mentorschap, bewindvoering en curatele aan via de rechter. U kunt het voor uzelf aanvragen of voor iemand anders. Voor meer informatie kijkt u op de websites van de Rechtspraak en de Rijksoverheid. U leest hier ook hoe u mentorschap, bewindvoering of curatele aanvraagt.

Heeft u hulp nodig met het invullen van het aanvraagformulier? Ga naar het Juridisch Loket of het Infospreekuur Houten. Of zoek hulp via het netwerk van Sociaal Raadslieden.

Bent u op zoek naar een bewindvoerder? Stichting Met Raad en Daad kan u helpen.

Juridisch Loket Utrecht

Bezoekadres
Catharijnesingel 55
3511 GD Utrecht
Website
www.juridischloket.nl
Telefoonnummer
0900 80 20

Infospreekuur Houten

Iedere woensdag van 19:00 - 20:30 uur
Iedere vrijdag van 10:00 - 11:30 uur

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Website
www.infospreekuurhouten.nl
E-mailadres
infospreekuur@hetnet.nl
Telefoonnummer
030 638 25 26

Stichting Met Raad en Daad

Biedt verschillende soorten hulp. Waaronder:

  • hulp bij administratie;
  • budgethulp;
  • ondersteuning bij het dagelijks leven;
  • bewindvoering / mentorschap;
  • uitvoering van het levenstestament;
  • hulp bij nalatenschap.

Bezoekadres
Coltbaan 19
3439 NG Nieuwegein
Website
www.stichtingmetraadendaad.nl
E-mailadres
info@stichtingmetraadendaad.nl
Telefoonnummer
085 40 10 673

Rechtspraak - bewindvoering

Website
www.rechtspraak.nl/Bewind

Rechtspraak - curatele

Website
www.rechtspraak.nl/Curatele

Rechtspraak - mentorschap

Website
www.rechtspraak.nl/Mentorschap

Rijksoverheid - mentorschap, bewindvoering en curatele

Website
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap