Ouderdomsklachten en dementie

Dementie komt veel voor bij ouderen. Maar ook jongere mensen kunnen dementie krijgen. Bij dementie wordt het geheugen steeds slechter. Ook in de war zijn, ander gedrag en steeds minder goed na kunnen denken horen bij dementie.

Voor hulp gaat u naar de huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp.

Informatie over dementie vindt u op de website van Alzheimer Nederland.

Of op de website van Vitras.

Om de mantelzorger te ontlasten, kan de persoon met dementie naar het ontmoetingscentrum van Vitras.

Het Alzheimer Café Houten organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft.

De Loericker Stee is een modern wooncentrum dat prettig wonen en persoonsgerichte zorg (verpleeghuiszorg) biedt aan mensen met lichamelijke problemen en geheugenproblemen.

Warande, locatie De Loericker Stee

Bezoekadres
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten

Telefoonnummer
030 - 636 31 00

Alzheimer Café Houten

Alzheimer Café Houten verzorgt bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke tweede maandag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) van 19.00 - 21.30 uur in het Haltna Huis.

Bezoekadres
Het Kant 193
3995 GZ Houten

Telefoonnummer
030 600 71 40

Vitras - dementie

Vitras - ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum is er voor iedereen die behoefte heeft aan structuur of een zinvolle dagbesteding onder professionele begeleiding wegens lichamelijke klachten, psychogeriatrische klachten (bv. lichte tot matige dementie) of andere klachten zoals NAH (niet-aangeboren hersenletsel) . Mantelzorgers vinden er contact met lotgenoten en een luisterend oor.

Voor deelname is een verwijzing nodig. Neem daavoor contact op met de casemanager dementie Jacqueline Eijndhoven, telefoon 06 82 07 36 64, e-mail j.eijndhoven@santepartners.nl

Telefoonnummer
0900 82 123 82

Alzheimer Nederland

Telefoonnummer
033 303 25 02


Iemand met dementie verandert en wordt steeds afhankelijker van anderen.

Kijk op de websites van Alzheimer Nederland of Dementie.nl. Daar staat informatie over het omgaan met iemand met dementie. Via DementieOnline kunt u een cursus volgen. Voor advies kunt u bellen of een e-mail sturen.

In een Alzheimercafé ontmoet u andere mensen die te maken hebben met dementie.

Alzheimer telefoon

Telefoonnummer
0800 - 5088

Alzheimer Nederland

Telefoonnummer
033 303 25 02

DementieOnline

Alzheimer Nederland - Omgaan met dementie

Dementie.nl


Om zelfstandig en veilig te wonen zijn soms aanpassingen in uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom moeite heeft met lopen en bewegen.

Ook hulp in de huishouding of verzorging en begeleiding kunnen u helpen. Neem contact op met het Sociaal Team Houten. Zij gaan met u in gesprek over wat nodig is.

Wilt u hulp bij het huishouden? Of wilt u een hulpmiddel, vervoersvoorziening of aanpassing van de woning? Neem contact op met het Sociaal Loket. Zij gaan met u in gesprek over wat nodig is.

Wilt u thuiszorg? Neem dan contact op met Sociaal Team Houten of uw huisarts. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen Vitras, Buurtzorg of Zorgspectrum. Heeft u een indicatie, dan krijgt u de zorg die u nodig heeft via uw verzekering. De verzekering beslist wie u welke zorg komt geven.

Sociaal Team Houten

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Postadres

Postbus 30
3990 DA Houten

Telefoonnummer
030 639 22 50.