Psychische klachten

Te veel stress kan klachten geven. Zoals angsten of een depressie. Neem de tijd om te ontspannen.

Een hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Hierdoor kunt u psychische en lichamelijke klachten krijgen. Informatie over het voorkomen van een hoge werkdruk vindt u op de website Arboportaal.

Op de websites van MIND en Mentaal Vitaal staan tips en ontspanningsoefeningen. U vindt er ook behandelingen tegen stress.

Heeft u meer hulp nodig? Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een psycholoog. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of de kosten voor een psycholoog worden vergoed.

Ontspan lichaam en geest met bijvoorbeeld yoga of tai chi. Yoga en tai chi zijn geschikt voor mensen van alle leeftijden.

Kijk in het activiteitenoverzicht van 'van Houten&co'. Sportverenigingen vindt u op Sportpunt Houten. Daar vindt u ook het cursusaanbod voor 50-plussers. Kijk ook in de gemeentegids. Daar vindt u adressen voor yoga en meditatie.

Sportpunt Houten

In 2010 is Sportpunt Houten opgericht als sportinformatiepunt, waar een sportmakelaar en vier sportmedewerkers werkzaam zijn en uitvoering geven aan het gemeentelijk sportbeleid. Na de Sportnota Houten 2008-2015 is de Visie op Sport en Bewegen Houten 2025 vastgesteld. In deze notitie geeft de gemeente haar visie: Iedereen is actief en vitaal. 

Website
www.sportpunthouten.nl
Telefoonnummer
06 - 10 36 26 96

Gemeentegids Houten

Website
www.lokaaltotaal.nl/houten

Van Houten&co - activiteitenoverzicht

Bij ‘van Houten&co’ kunt u terecht voor allerlei soorten activiteiten. Van een workshop filosofie tot cursus schilderen en van een inloopactiviteit tot wekelijkse bijeenkomsten. De activiteiten kunt u betalen met de U-pas.

Website
www.vanhoutenenco.nl/activiteiten

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

Website
www.mentaalvitaal.nl

Arboportaal - Werkdruk

Website
Arboportaal - Werkdruk en burn-outklachten

RIVM - Steunpunt coronazorgen

Website
www.steunpuntcoronazorgen.nl/

Psychische klachten zijn bijvoorbeeld een depressie, angsten of onzekerheid. Heeft u hier regelmatig last van? Praat erover met uw partner, familie of vrienden. Of ga naar uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp.

Bij MIND Korrelatie kunt u advies en hulp krijgen. Bel of kijk op de website. Informatie, tips en behandelingen vindt u ook op de websites van Mentaal Vitaal en Kleur je leven.

Wilt u (anoniem) met iemand praten over uw problemen? U kunt 24 uur per dag bellen of chatten met De Luisterlijn.

U kunt ook terecht bij het Sociaal Team Houten.

Misschien is het Enik Recovery College wat voor u. Samen met mensen met soortgelijke ervaringen ontwikkelt u nieuwe kennis en vaardigheden.

Lotgenoten vindt u bij patiëntenorganisaties. Voor vrijwel iedere aandoening is er een patiëntenorganisatie. Vraag uw arts of verpleegkundige waar u terecht kunt. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie kent alle patiëntenorganisaties. Bel of kijk op hun website. Of vraag het bij Zorgbelang of bij de Nederlandse Patiëntenvereniging als u graag een christelijke organisatie benadert.

Zorgbelang Nederland

Postadres
Postbus 2250
3500 GG Utrecht
Website
www.zorgbelang-nederland.nl

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Postadres
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Website
www.npcf.nl
E-mailadres
npcf@npcf.nl
Telefoonnummer
030 297 03 03

Nederlandse Patiëntenvereniging

Bezoekadres
Schildmos 16
3994 LS Houten
Website
www.npvzorg.nl
E-mailadres
info@npvzorg.nl
Telefoonnummer
030 637 54 23

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten
Website
www.sociaalteamhouten.nl
E-mailadres
info@sociaalteamhouten.nl
Telefoonnummer
030 639 22 50.

Enik Recovery College

Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling en scholing rond herstel van psychische ontwrichting. Enik wordt 100% gerund door peers; allemaal mensen die dit soort ervaringen delen.

Aan de cursussen zijn geen kosten verbonden.

Website
www.enikrecoverycollege.nl
E-mailadres
enik@lister.nl
Telefoonnummer
030 289 12 04

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

Website
www.mindkorrelatie.nl
E-mailadres
vraag@korrelatie.nl
Telefoonnummer
0900 14 50 (€ 0,15 per minuut)

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Kleur je leven

Website
www.kleurjeleven.nl
E-mailadres
kleurjeleven@newhealthcollective.nl
Telefoonnummer
070 314 24 95

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

Website
www.mentaalvitaal.nl

Soms zijn psychische problemen zo erg dat ze uw hele leven beheersen. U bent bijvoorbeeld erg in de war, erg angstig of u denkt aan zelfmoord. U heeft dan meteen hulp nodig.

Bel met Altrecht GGZ of Indigo. Of bel of chat met 113 Zelfmoordpreventie.

De Luisterlijn biedt dag en nacht een luisterend oor via telefoon, e-mail of chat. Meer hulporganisaties om mee te praten vindt u op de website van Hey het is oké.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Indigo

Postadres
Kaap Hoorndreef 48
Website
www.indigo.nl/houten
E-mailadres
secretariaatIndigo@indigo.nl
Telefoonnummer
030 230 85 10

Altrecht GGZ, EMC Houten

Bezoekadres
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Website
www.altrecht.nl
Telefoonnummer
030 310 310 3200

Hey, het is oké

Website
www.heyhetisoke.nl

113 Zelfmoordpreventie

Hulplijn, gratis en anoniem.

Website
www.113.nl
Telefoonnummer
0800 0113

Omgaan met psychische klachten kan moeilijk zijn. Ook voor familie en vrienden.

Op de website Naasten Centraal vindt u informatie, advies en verhalen van anderen. U kunt ook bellen en mailen.

Op de website Naasten in Kracht kunt u uw verhaal delen met anderen. Hier vindt u ook tips voor familie en vrienden van mensen met psychische klachten.

Verward gedrag kan ontstaan door psychische klachten of dementie. Maakt u zich zorgen om iemand? Meld het bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag.

Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is er meteen hulp nodig. Bel de huisarts of de huisartsenpost voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

Meld- en Adviespunt Bezorgd

Website
www.ggdru.nl/zorg-en-overlast/meld-en-adviespunt-bezorgd
E-mailadres
meldpunt@ggdru.nl
Telefoonnummer
030 630 54 80

Naasten Centraal

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Website
www.naastencentraal.nl
E-mailadres
info@naastencentraal.nl
Telefoonnummer
0900 254 66 74

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Website
www.naasteninkracht.nl

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Website
www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl
Telefoonnummer
0800 12 05