Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een psychische stoornis, een beperking, ziekte of doordat de school ver weg ligt.

De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door:

 • een vergoeding te bieden voor het reizen per fiets of openbaar vervoer (eventueel met begeleiding)
 • een vergoeding te bieden voor een (aangepast) vervoermiddel of door zo'n vervoermiddel in bruikleen te geven (bijvoorbeeld een elektrische fiets)
 • het kind onder begeleiding zelfstandig te leren reizen met de fiets of het openbaar vervoer
 • een vergoeding te bieden voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind (met eigen vervoer)
 • te zorgen voor (aangepast) vervoer met een taxi(bus)

U doet voor elk schooljaar een nieuwe aanvraag.

Ga naar de website van de gemeente voor meer informatie over leerlingenvervoer. Ook vindt u hier het aanvraagformulier. U kunt de gemeente ook bellen. Zeg dat u belt over leerlingenvervoer. De medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en u informeren over uw mogelijkheden.

Maakt uw kind gebruik van jeugdhulp? Heeft u vragen over het vervoer naar de instelling die de hulp biedt? Neem dan contact op met het Sociaal Team. In sommige gevallen is een vergoeding of het inzetten van een taxi naar jeugdhulp mogelijk.

Gemeente Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten
Website
www.houten.nl
E-mailadres
gemeentehuis@houten.nl
Telefoonnummer
030 63 92 611

Leerlingenvervoer aanvragen

Website
www.houten.nl/leerlingenvervoer

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten
Website
www.sociaalteamhouten.nl
E-mailadres
info@sociaalteamhouten.nl
Telefoonnummer
030 639 22 50.

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

 • een consulent welzijn van 'van Houten&co'
 • een medewerker van MEE via het Sociaal Loket
 • uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie
 • een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht

Heeft u een klacht over het Sociaal Team? Dan kunt u contact opnemen met sociaal ombudsfunctionaris Helga Peters.

Sociaal Team Houten

Website
www.sociaalteamhouten.nl

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten
Website
www.vanhoutenenco.nl/consulent-welzijn
E-mailadres
welzijn@vanhoutenenco.nl
Telefoonnummer
030 - 700 15 00

Steunpunt GGz Utrecht

E-mailadres
steunpunt@ggzutrecht.nl
Telefoonnummer
030 236 93 20

Sociaal ombudsfunctionaris

De Sociaal ombudsfunctionaris helpt u op weg bij vragen, signalen of klachten over het Sociaal Domein. Specifiek Wmo en Jeugdhulp.

Helga Peters, telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
E-mailadres
helga.peters@houten.nl
Telefoonnummer
030 6392 405 / 06 46 32 23 09

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555