Schoolkeuze

Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kiest zelf een school. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is.

Bezoek de school of scholen van uw keuze. Bezoek een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo krijgt u een goed beeld van de school. Kies de school die het beste is voor uw kind en meld uw kind aan.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij de school. De school waar u uw kind aanmeldt, zorgt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dit heet de zorgplicht.

Kan de school uw kind geen passende onderwijsplek bieden? Dan zoekt de school een plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Lees meer over passend onderwijs en de zorgplicht op de website van de Rijksoverheid.

Een overzicht van alle basisscholen in Houten staat in de gemeentegids. Of kijk op de website Scholen op de kaart.

Gemeentegids Houten

Website
www.lokaaltotaal.nl/houten

Basisscholen Houten

Website
www.scholenopdekaart.nl/basisscholen

Rijksoverheid - passend onderwijs

Website
www.rijksoverheid.nl | Passend onderwijs

Rijksoverheid - zorgplicht

Website
Rijksoverheid - Zorgplicht

Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Dan moet deze school ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook als extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door een beperking of gedragsproblemen.

Kan de school uw kind geen passend onderwijs geven? Dan zoekt de school samen met u naar een oplossing. Misschien kan uw kind naar het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs krijgt uw kind meer aandacht en ondersteuning.

Lees meer over passend en speciaal onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen vaak terecht op een gewone school, maar er zijn ook speciale scholen voor kinderen met een beperking. In de buurt van Houten is dat Mytylschool De Kleine Prins.

Of kijk op de website Profi Pendi. Hier vindt u het hele aanbod van passend primair onderwijs in de regio. Voor het aanbod van voortgezet onderwijs kijkt u op de website van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht.

De Kleine Prins Utrecht

Bezoekadres
Blauwe Vogelweg 11
3585 LK Utrecht
Website
www.dekleineprins.nl
E-mailadres
secretariaatpo.u@dekleineprins.nl
Telefoonnummer
030 252 93 93

Profi Pendi

Bezoekadres
Dukatenburg 86
3437 AE Nieuwegein
Website
www.profipendi.nl
E-mailadres
info@profipendi.nl
Telefoonnummer
030 27 51 288

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht

Website
www.swv-zuidutrecht.nl/overzicht-scholen

Rijksoverheid - passend onderwijs

Website
www.rijksoverheid.nl | Passend onderwijs

Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Website
Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Als u niet tevreden bent over de school van uw kind, kunt u deze dingen doen:

  • Ga in gesprek.
    Maak een afspraak met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Geef in het gesprek duidelijk aan waar u niet tevreden over bent. Zo kunt u samen een oplossing zoeken.
  • Dien een klacht in.
    Heeft het gesprek met de leerkracht of directeur niet geholpen? U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u hier meer informatie over.
  • Kies een andere school.
    Komt u er niet uit met de school? U kunt uw kind altijd aanmelden bij een andere school. Andere scholen in uw regio vindt u op de website Scholen op de kaart. Informeer eerst goed bij de nieuwe school of ze uw kind als nieuwe leerling aannemen.

Wilt u dat de school uw kind beter passend onderwijs geeft? Komt u er samen met de school niet uit? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onderwijsconsulent. De onderwijsconsulent helpt u om met de school goede afspraken te maken.

Scholen op de kaart

Website
scholenopdekaart.nl

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl

Onderwijsinspectie - Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

Website
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/klachten

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als uw kind hulp nodig heeft die moeilijk te vinden is. Of als het gedragsproblemen heeft. En bijvoorbeeld van school wordt gestuurd.

Komt u er niet uit met de school? Vraag dan gratis hulp van een onderwijsconsulent. Een onderwijsconsulent weet veel over onderwijs en zorg. Hij of zij helpt u met een plek vinden voor uw kind.

Een overzicht van alle basisscholen in Houten staat in de gemeentegids. Of kijk op de website Scholen op de kaart.

Gemeentegids Houten

Website
www.lokaaltotaal.nl/houten

Basisscholen Houten

Website
www.scholenopdekaart.nl/basisscholen

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl