Inburgering

Tijjdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

 • welke lessen u gaat volgen
 • welke hulp u kunt krijgen
 • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren.

Lees meer over inburgeren op de websites Inburgeren en Rijksoverheid - inburgeren.

Over inburgeren kunt u ook meer lezen op de website van de gemeente.

Gemeente Houten - inburgeren

Website
www.houten.nl/inburgering

Inburgeren

Website
www.inburgeren.nl

Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Nederlands leren kunt u ook bij Avondschool Prago en bij NLeducatie.

Misschien is het Taalhuis in de bibliotheek iets voor u. In het Taalhuis leert u beter lezen, schrijven, spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Ook kunt u oefenen met de computer. Bij het Taalhuis kunnen ze u ook adviseren over een passende cursus. Kijk op de website voor meer informatie.

In het Wereldhuis kunt u oefenen met taal tijdens de open koffiemomenten.

Statushouders in Houten nemen contact op met vluchtelingenwerk van 'van Houten&co'.

Van Houten&co - jongerenwerk

Bezoekadres
Hefbrug 1
3991 LB Houten
Postadres
Onderdoor 160
Website
www.vanhoutenenco.nl/jong-in-houten
E-mailadres
jonginhouten@vanhoutenenco.nl
Telefoonnummer
030 700 15 00

Prago

Bezoekadres
Draaibrug 3
3991 LA Houten
Website
www.prago.nl
E-mailadres
info@prago.nl
Telefoonnummer
06 45 01 05 04

Taalhuis Houten

Taalhuis Houten is er voor iedereen met een vraag op het gebied van taal en digitale vaardigheden.
Locatie: in de Bibliotheek of op een andere plek in Houten (en omgeving).

Bezoekadres
Onderdoor 158
3995 DX Houten
Website
www.bibliotheeklekijssel.nl/taalhuis/taalhuis-houten
E-mailadres
houten@taalhuislekstroom.nl
Telefoonnummer
06 10 99 55 21

NLeducatie - regio Utrecht

Leslocatie vanaf september 2018: Bibliotheek Houten

Bezoekadres
Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht
Website
www.nleducatie.com
E-mailadres
info@nleducatie.com
Telefoonnummer
030 303 12 34

Het Wereldhuis

Plek van Ontmoeting en reflectie, voorkoming van eenzaamheid, specifiek gericht op nieuwkomers. Initiatief gezamenlijke kerken.

Bezoekadres
Dijkhoeve 1
3992 XV Houten
Website
www.houtenontmoet.nl/wereldhuis
E-mailadres
houtenontmoet@gmail.com

Het begint met taal - Taalcoach

Website
www.hetbegintmettaal.nl/vind-je-taalcoach

Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Website
Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

 • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
 • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl
E-mailadres
info@uaf.nl
Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen

Website
Werkwijzer Vluchtelingen

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

 • een consulent welzijn van 'van Houten&co'
 • een medewerker van MEE via het Sociaal Loket
 • uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie
 • een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht

Heeft u een klacht over het Sociaal Team? Dan kunt u contact opnemen met sociaal ombudsfunctionaris Helga Peters.

Sociaal Team Houten

Website
www.sociaalteamhouten.nl

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten
Website
www.vanhoutenenco.nl/consulent-welzijn
E-mailadres
welzijn@vanhoutenenco.nl
Telefoonnummer
030 - 700 15 00

Steunpunt GGz Utrecht

E-mailadres
steunpunt@ggzutrecht.nl
Telefoonnummer
030 236 93 20

Sociaal ombudsfunctionaris

De Sociaal ombudsfunctionaris helpt u op weg bij vragen, signalen of klachten over het Sociaal Domein. Specifiek Wmo en Jeugdhulp.

Helga Peters, telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
E-mailadres
helga.peters@houten.nl
Telefoonnummer
030 6392 405 / 06 46 32 23 09

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555