Inburgering

Tijjdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland.

Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de gemeente voor een afspraak. Tijdens die afspraak onderzoekt de gemeente samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De gemeente maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

 • welke lessen u gaat volgen
 • welke hulp u kunt krijgen
 • hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van de gemeente.

U kunt ook vrijwillig inburgeren.

Lees meer over inburgeren op de websites Inburgeren en Rijksoverheid - inburgeren.

Over inburgeren kunt u ook meer lezen op de website van de gemeente.

Gemeente Houten - inburgeren

Inburgeren


Een taalcoach helpt u oefenen met de Nederlandse taal.

Nederlands leren kunt u ook bij Avondschool Prago en bij NLeducatie.

Misschien is het Taalhuis in de bibliotheek iets voor u. In het Taalhuis leert u beter lezen, schrijven, spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Ook kunt u oefenen met de computer. Bij het Taalhuis kunnen ze u ook adviseren over een passende cursus. Kijk op de website voor meer informatie.

In het Wereldhuis kunt u oefenen met taal tijdens de open koffiemomenten.

Statushouders in Houten nemen contact op met vluchtelingenwerk van 'van Houten&co'.

Van Houten&co - jongerenwerk

Bezoekadres
Hefbrug 1
3991 LB Houten

Postadres
Onderdoor 160

Telefoonnummer
030 700 15 00

Prago

Bezoekadres
Draaibrug 3
3991 LA Houten

E-mailadres
info@prago.nl

Telefoonnummer
06 45 01 05 04

Taalhuis Houten

Taalhuis Houten is er voor iedereen met een vraag op het gebied van taal en digitale vaardigheden.
Locatie: in de Bibliotheek of op een andere plek in Houten (en omgeving).

Bezoekadres
Onderdoor 158
3995 DX Houten

Telefoonnummer
06 10 99 55 21

NLeducatie - regio Utrecht

Leslocatie vanaf september 2018: Bibliotheek Houten

Bezoekadres
Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

E-mailadres
info@nleducatie.com

Telefoonnummer
030 303 12 34

Het Wereldhuis

Plek van Ontmoeting en reflectie, voorkoming van eenzaamheid, specifiek gericht op nieuwkomers. Initiatief gezamenlijke kerken.

Bezoekadres
Dijkhoeve 1
3992 XV Houten

Het begint met taal - Taalcoach


Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen


Als vluchteling mag u een opleiding volgen. Dan is het makkelijker om een baan te vinden.

 • Het UAF helpt vluchtelingen bij werk en studie.
 • Op de website Werkwijzer Vluchtelingen staat informatie over de regels.

UAF

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Website
www.uaf.nl

E-mailadres
info@uaf.nl

Telefoonnummer
030 252 08 35

Werkwijzer Vluchtelingen


Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen.

 • Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing.
 • Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis. De cliëntondersteuner bekijkt altijd wat voor u het beste is.

Kijk ook op de website van de Nationale Ombudsman voor meer informatie.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

 • een consulent welzijn van 'van Houten&co'
 • een medewerker van MEE via het Sociaal Loket
 • uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie
 • een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht

Heeft u een klacht over het Sociaal Team? Dan kunt u contact opnemen met sociaal ombudsfunctionaris Helga Peters.

Sociaal Team Houten

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten

Telefoonnummer
030 - 700 15 00

Steunpunt GGz Utrecht

Telefoonnummer
030 236 93 20

Sociaal ombudsfunctionaris

De Sociaal ombudsfunctionaris helpt u op weg bij vragen, signalen of klachten over het Sociaal Domein. Specifiek Wmo en Jeugdhulp.

Helga Peters, telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Nationale Ombudsman

Telefoonnummer
0800 33 55 555