Zelfstandig wonen

Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.

Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

De cliëntondersteuner helpt u met:

 • uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
 • in contact komen met de juiste organisaties
 • aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
 • de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning

Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:

 • een consulent welzijn van 'van Houten&co'
 • een medewerker van MEE via het Sociaal Loket
 • uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie
 • een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht

Sociaal Team Houten

Website
www.sociaalteamhouten.nl

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten
Website
www.vanhoutenenco.nl/consulent-welzijn
E-mailadres
welzijn@vanhoutenenco.nl
Telefoonnummer
030 - 700 15 00

Steunpunt GGz Utrecht

E-mailadres
steunpunt@ggzutrecht.nl
Telefoonnummer
030 236 93 20

Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)

Website
www.bmzm.nl
E-mailadres
info@bmzm.nl
Telefoonnummer
085 21 00 630

Regelhulp - cliëntondersteuning

Website
www.regelhulp.nl/clientondersteuning

Nationale ombudsman - cliëntondersteuning

Website
www.nationaleombudsman.nl | Cliëntondersteuning

Een mantelzorgwoning is extra woonruimte bij een gewoon huis. Die extra woonruimte is voor degene die zorg nodig heeft. De mantelzorger woont in het gewone huis. Het kan ook andersom. Dan woont de mantelzorger in de extra woonruimte.

Op de website van MantelzorgNL leest u alles over mantelzorgwoningen.

Wilt u een mantelzorgwoning bij uw huis? U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning laten plaatsen. U kunt ook een stuk aan de huidige woning bouwen. Of uw verbouwt uw garage. Vraag de gemeente naar de regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning.

Houdt de mantelzorg op? Dan mag de mantelzorgwoning niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer weghalen.

Gemeente Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten
Website
www.houten.nl
E-mailadres
gemeentehuis@houten.nl
Telefoonnummer
030 63 92 611

Kenniscentrum Rijkswaterstaat - Mantelzorgwoningen

Website
www.infomil.nl/mantelzorgwoningen

MantelzorgNL - mantelzorgwoning

Website
www.mantelzorg.nl/mantelzorgwoning

Vraag familieleden, vrienden of buren om hulp. Is er niemand in de buurt die kan helpen? Vraag een consulent welzijn om advies. Neem hiervoor contact op met 'van Houten&co'.

Soms heeft u extra hulp en zorg nodig om zelfstandig te kunnen wonen. De gemeente helpt bij het krijgen van de juiste zorg. In een keukentafelgesprek bekijkt u samen wat u nodig heeft. De gemeente besluit welke ondersteuning u krijgt. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • een woonvoorziening, zoals een traplift, tillift of verhuiskostenvergoeding
 • een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, rolstoel of taxivervoer
 • hulp bij het huishouden
 • begeleiding bij de dagelijkse dingen, zoals hulp bij administratie, opvoeding en contact met andere mensen

Geld voor zorg in huis komt van de gemeente. De gemeente geeft op twee manieren geld.

 • zorg in natura: de gemeente regelt de zorg en betaalt de zorgverlener.
 • persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld waarmee u zelf de zorg inkoopt. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De gemeente besluit of u het geld krijgt.

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor de kosten van de zorg in huis. Bereken de hoogte van de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Wilt u hulp bij het huishouden? Of wilt u een hulpmiddel, vervoersvoorziening of aanpassing van de woning? Neem contact op met het Sociaal Team. Zij gaan met u in gesprek over wat nodig is.

Wilt u thuiszorg? Neem dan contact op met Sociaal Team Houten of uw huisarts. Zij gaan met u in gesprek over wat nodig is. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen Vitras, Buurtzorg of Zorgspectrum. Heeft u een indicatie, dan krijgt u de zorg die u nodig heeft via uw verzekering. De verzekering beslist wie u welke zorg komt geven.


In Houten zijn verschillende woonvormen voor ouderen.

Seniorenwoning

Een seniorenwoning is een kleine eengezinswoning of een woning in een flatgebouw met lift. Viveste verhuurt deze woningen. Kijk voor het aanbod op de website van Woningnet Utrecht.

Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een seniorenwoning bij een zorginstelling. Bewoners kunnen diensten en zorg afnemen en gebruik maken van de voorzieningen. In en nabij Het Haltna Huis en De Loericker stee zijn aanleunwoningen. Kijk op de websites van Zorgsprectum en Warandeweb voor het aanbod.

Gemeenschappelijk wonen voor ouderen

Er is ook gemeenschappelijk wonen voor ouderen. In de woningen kiezen ouderen ervoor om met elkaar in één gebouw te wonen en naar elkaar om te zien. Zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De ouderen wonen in zelfstandige woningen en delen gemeenschappelijke ruimten. Dat heet een woongroep. Viveste verhuurt deze woningen. Kijk op de website van Woningnet Utrecht voor het aanbod. Kijk op de websites van de woongroepen zelf voor meer informatie.

Woonzorgcomplex

Ook zijn er zelfstandige woningen in een woonzorgcomplex. Deze zijn ontworpen met aandacht voor veilig en beschut wonen. Er is een gemeenschappelijke ruimte en er is zorg aanwezig. Ook zijn er voorzieningen zoals een maaltijdservice. Voor de zorgarrangementen is een indicatie (WLZ of Wmo) nodig. Kijk voor meer informatie en het aanbod op de websites van Zorgspectrum en Warandeweb.

Moet u snel verhuizen naar een andere woning, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid? Dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang als er een geschikte woning vrijkomt.

Neem contact op met het Sociaal Team Houten voor informatie en persoonlijk advies.

Warande, locatie De Loericker Stee

Bezoekadres
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
Website
www.warandeweb.nl/de-loericker-stee
E-mailadres
zorgadvies@warandeweb.nl
Telefoonnummer
030 - 636 31 00

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

Bezoekadres
Het Kant 193
3995 GZ Houten
Website
www.zorgspectrum.nl/het-haltna-huis
E-mailadres
klantadvies@zorgspectrum.nl
Telefoonnummer
030 635 09 22

Woningnet Utrecht

Website
www.woningnetregioutrecht.nl

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten
Website
www.sociaalteamhouten.nl
E-mailadres
info@sociaalteamhouten.nl
Telefoonnummer
030 639 22 50.

Viveste - wonen voor ouderen

Website
www.viveste.nl/wonen-voor-ouderen

Viveste - De Dassenburg

Website
www.de-dassenburg.nl

Viveste - Het Dorpserf

Website
www.woongroephetdorpserf.nl

Viveste - Leestaete

Website
www.leestaete.nl

Gemeente Houten - urgentie aanvragen

Website
www.houten.nl/urgentie-aanvragen

Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen

Website
www.lvgo.nl/
Telefoonnummer
030 231 82 22

Er zijn verschillende soorten. Bijvoorbeeld een Fokuswoning. Dit is een zelfstandige woning voor mensen met een lichamelijke beperking. De woning is aangepast en er is 24 uur per dag hulp beschikbaar. Een woning van Fokus huurt u via de woningcorporatie. Kijk op de website van Fokus voor meer informatie.

Meer informatie over verschillende woonvormen vindt u op de website van Regelhulp.

Viveste verhuurt ook woningen aan mensen met een beperking.

Of neem contact op met het Sociaal Team Houten voor informatie en persoonlijk advies.

Warande, locatie De Loericker Stee

Bezoekadres
Hollandsspoor 1
3994 VT Houten
Website
www.warandeweb.nl/de-loericker-stee
E-mailadres
zorgadvies@warandeweb.nl
Telefoonnummer
030 - 636 31 00

Fokus

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking.

Website
www.fokuswonen.nl
Telefoonnummer
050 521 72 00

De hoogte van de huur moet passen bij uw woning. Wilt u weten of u niet te veel huur betaalt? Doe de check op Is mijn huur te duur.nl.

De verhuurder mag de huur jaarlijks verhogen, maar niet te veel. Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie over huurverhoging.