Hulp in de wijk

In elke wijk zijn mensen actief om anderen te helpen. Als vrijwilliger of in een wijkteam of buurthuis. Hier vindt u informatie over hulp in uw eigen wijk.