Veilig wonen

Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite heeft met lopen en bewegen.

Aanpassingen in huis zijn bijvoorbeeld:

  • weghalen van drempels
  • elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
  • wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
  • verhoogd toilet
  • douchezitje aan de wand
  • traplift

Kijk op de website Mijn huis op maat voor informatie over de mogelijkheden.

Lukt het aanpassen van uw woning u niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger of vakmensen in. Als u uw woning huurt, zijn er regels voor wat u wel en niet mag aanpassen. Ook kan uw verhuurder u mogelijk helpen.

De gemeente vergoedt soms aanpassingen die nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alles. Ook is er een eigen bijdrage. Vraag het Sociaal Team om meer informatie. Zij gaan met u in gesprek over wat nodig is.

U kunt ook een cursus valtraining volgen bij een fysiotherapeut. Kijk op Zorgkaart Nederland voor een fysiotherapeut bij u in de buurt.

Zorgkaart Nederland

Website
www.zorgkaartnederland.nl

Sociaal Team Houten

Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten
Postadres
Postbus 30
3990 DA Houten
Website
www.sociaalteamhouten.nl
E-mailadres
info@sociaalteamhouten.nl
Telefoonnummer
030 639 22 50.

Mijn huis op maat

Website
www.mijnhuisopmaat.nl

Leer uzelf beter verdedigen, bijvoorbeeld door lessen zelfverdediging. Kijk op Sportpunt Houten of in de gemeentegids welke sportverenigingen er zijn voor zelfverdediging. Het Rots en Water Instituut geeft trainingen in weerbaarheid voor volwassenen en kinderen.

Meld de plekken waar u zich onveilig voelt bij een wijk- of buurtagent. Geef het door aan de gemeente als de straatverlichting niet werkt. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waar u zich niet prettig bij voelt.

Voelt u zich onveilig omdat u iets naars heeft meegemaakt zoals een inbraak, brand of geweld? Praat over uw gevoelens. Bel bijvoorbeeld De Luisterlijn. Slachtofferhulp kan u ook helpen.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website van de brandweer staan tips om brand te voorkomen. Op de website Maak het ze niet te makkelijk vindt u tips tegen inbraak.

Steeds meer buurten hebben WhatsApp Buurtpreventie. Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis informatie uit over uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt en kunt u inbraken voorkomen.

Sportpunt Houten

In 2010 is Sportpunt Houten opgericht als sportinformatiepunt, waar een sportmakelaar en vier sportmedewerkers werkzaam zijn en uitvoering geven aan het gemeentelijk sportbeleid. Na de Sportnota Houten 2008-2015 is de Visie op Sport en Bewegen Houten 2025 vastgesteld. In deze notitie geeft de gemeente haar visie: Iedereen is actief en vitaal. 

Website
www.sportpunthouten.nl
Telefoonnummer
06 - 10 36 26 96

Gemeentegids Houten

Website
www.lokaaltotaal.nl/houten

Meldpunt Openbare Ruimte

Website
www.houten.nl/meldpunt-openbare-ruimte
Telefoonnummer
030 639 21 01

Rots en Water Instituut

Bezoekadres
Loet 45
1741 BN Schagen
Website
www.rotsenwater.nl
E-mailadres
info@rotsenwater.nl
Telefoonnummer
0224 21 33 46

Stichting Veilig Houten

Een Veilig(er) Houten dat wil toch iedereen?

Deze website is bedoeld om alle inwoners van de gemeente Houten een goed overzicht te bieden van de actieve buurtpreventie groepen binnen onze gemeente en alles wat daarmee in verband staat. Tevens is het via deze website mogelijk om uzelf gelijk aan te melden bij de buurtpreventie groep van uw wijk.

Ook zijn wij verantwoordelijk van alle 24/7 bereikbare AED's. Gemiddeld 4 keer per maand zijn er reanimatiecursussen voor inwoners van de gemeenten Houten. Als officieel partner van HartslagNu ook het aanspreekpunt hiervoor.

Website
https://www.veilighouten.nl/

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Website
www.slachtofferhulp.nl
Telefoonnummer
0900 01 01

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Maak het ze niet te makkelijk

Website
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Brandweer Nederland

Website
www.brandweer.nl

Personenalarmering is een alarmeringssysteem om bij nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.

Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms helpt de gemeente met de kosten. Informeer bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Wilt u meer weten over personenalarmering? Bel de Rivas Zorglijn of met de afdeling personenalarmering van Vitras. U kunt ook contact opnemen met de consulent welzijn van 'van Houten&co'.

Vitras

Website
www.vitras.nl
E-mailadres
service@vitras.nl
Telefoonnummer
0900 821 23 82

Van Houten&co - consulent welzijn

Bezoekadres
Onderdoor 160
3995 DX Houten
Website
www.vanhoutenenco.nl/consulent-welzijn
E-mailadres
welzijn@vanhoutenenco.nl
Telefoonnummer
030 - 700 15 00

Rivas zorglijn

Website
www.rivas.nl
E-mailadres
zorglijn@rivas.nl
Telefoonnummer
0900 84 40

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) - bijzondere bijstand

Website
www.wil-lekstroom.nl/bijzondere-bijstand

Probeer de problemen eerst zelf met uw buren te bespreken. Op de website Problemen met je buren vindt u informatie en tips. De website van de politie vertelt wat u kunt doen bij geluidsoverlast van uw buren.

Komt u er samen niet uit? Bel Buurtbemiddeling van 'van Houten&co'.

Loopt het uit de hand? Bel de politie.

Politie - geen spoed

Bezoekadres
De Brug 2a
3991 LN Houten
Website
www.politie.nl/politie-houten
Telefoonnummer
0900 88 44

Buurtbemiddeling

Website
www.vanhoutenenco.nl
E-mailadres
buurtbemiddeling@vanhoutenenco.nl
Telefoonnummer
06 46 01 38 50

Politie - burenruzie

Website
www.politie.nl/geluidsoverlast

Problemen met je buren

Website
www.problemenmetjeburen.nl