Hoe gepast of ongepast gedraagt u zich op de werkvloer?

Het laatste jaar hoort u  in het nieuws steeds vaker het onderwerp ‘ongepast gedrag op de werkvloer’ ter sprake komen. Het is op zich niks nieuws, maar waar ongepast of grensoverschrijdend gedrag voorheen vaak nog een beetje lacherig werd weggewuifd, is het nu een onderwerp waar men zich serieus zorgen over maakt. Wat is grensoverschrijdend gedrag precies en hoe weet u nu wat wel en wat niet mag? U leest het in dit artikel.
 

Wat is ‘grensoverschrijdend gedrag’?

Grensoverschrijdend gedrag is een moeilijk te definiëren begrip. Het gaat om gedrag waar een van de partijen zich niet prettig of veilig bij voelt. Bijvoorbeeld op fysiek, emotioneel, seksueel of financieel vlak. Soms met grote gevolgen voor het slachtoffer. In veel gevallen, maar niet altijd, is er sprake van machtsmisbruik. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn:

 • intimiderend gedrag zoals onder druk zetten of bang maken;
 • discriminatie;
 • racisme;
 • pesten;
 • uitsluiten;
 • fysiek geweld;
 • seksuele intimidatie, seksueel misbruik.

Dat klinkt ernstig en dat is het natuurlijk ook. Wat het lastig maakt is dat veel mensen hun eigen gedrag niet herkennen als grensoverschrijdend of intimiderend. Het is vaak zelfs niet zo bedoeld. Maar ook wanneer het niet zo bedoeld is, is het niet acceptabel. Het is dus belangrijk om hier alert op te zijn. Wat u ziet als een onschuldige grap, kan voor een ander bedreigend of kwetsend zijn. 
 

Dit kan niet

Of bepaald gedrag of opmerkingen als grensoverschrijdend wordt ervaren, is per persoon verschillend. Het is goed om daar rekening mee te houden. Daarnaast zijn er een aantal dingen die u gewoon beter helemaal achterwege kunt laten. Ook wanneer u het alleen maar alleen maar als grapje bedoelde.

 • grappen over iemands uiterlijk (seksueel getint of niet)
 • ‘complimenten’ maken over iemands lichaam 
 • grappen over iemands geaardheid
 • grappen over iemands huidskleur of etnische achtergrond
 • grappen maken over iemands privéleven
 • iemand aanraken wanneer dit niet nodig is of niet past binnen de situatie
 • schreeuwen tijdens een discussie of iemand uitschelden
 • iemand langdurig aanstaren
   

Bij twijfel: vragen!

Weet u niet zeker of een opmerking gepast is of niet, dan is het handiger om de opmerking achterwege te laten. Vermoedt u dat een opmerking misschien door iemand als kwetsend is ervaren, vraag het dan gewoon en biedt zo nodig uw excuses aan. Openheid is het beste middel om misverstanden te voorkomen en de werkplek voor iedereen een veilige plek te laten zijn.